Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving

Basistraining: Vrijwilligersmanagement

Hoe kan ik (nog meer) vrijwilligers vinden, binden en boeien? Een veelgestelde vraag van coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het werven en aansturen van vrijwilligers. In deze driedelige basistraining Vrijwilligersmanagement komen alle basisprincipes van het werken met en coördineren van vrijwilligers aan bod.

lees verder

Informatiebijeenkomst: Borderline

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ingegaan op wat Borderline is en aan welke eigenschappen je het kunt herkennen. Hierdoor kun je er makkelijker begrip voor opbrengen en weet je beter hoe je er mee om kunt gaan wanneer je er mee te maken krijgt.

lees verder

Informatiebijeenkomst: Psychopathologie, omgaan met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid

Deze bijeenkomst biedt informatie over psychopathologie. Je krijgt hierbij uitleg over de inhoud van diverse psychische aandoeningen en hoe je om gaat met gedrag wat kan ontstaan bij mensen die hier last van hebben.

lees verder

Verdiepingstraining voor vrijwilligerscoördinatoren

Op maat begeleiden van vrijwilligers. Wordt er in jouw organisatie ook steeds meer samengewerkt met vrijwilligers?

lees verder

Verdiepingsworkshop: Omgaan met dementie voor mantelzorgers

In deze verdiepingsworkshop wordt verder ingegaan op wat de gevolgen van dementie voor jou als mantelzorger zijn en kan alleen worden gevolgd als je de eerste bijeenkomst hebt bijgewoond. 

lees verder

Vroege Vogels Korting van 23 juli t/m 27 september 2018! - Workshop Omgaan met agressief gedrag

Deze workshop vind plaats op 6 november is voor vrijwilligers die regelmatig contact hebben met klanten kunnen geconfronteerd worden met agressie en lastig gedrag.

lees verder

Wandeling langs vrijwilligersorganisaties

Deze wandeling, onder leiding van Gildegids Hans van Roode en Marianne Laceulle, is bedoeld voor iedereen die overweegt vrijwilligerswerk te gaan doen, maar niet precies weten wat er mogelijk is en bij welke organisaties je dat kunt doen. 

lees verder

Workshop: (Be)grenzen (mensen met een verstandelijke beperking en kinderen)

Als vrijwilliger kom je soms in situaties terecht die dilemma’s met zich meebrengen. Dilemma’s over afstand en nabijheid. Wat wordt er verteld over het persoonlijke leven, hoe dichtbij kom jij en laat je de cliënt met een verstandelijke beperking of een kind bij je komen?

lees verder

Workshop: Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen (avond)

Vrijwilligers zetten zich vaak met veel passie in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Tegelijkertijd kan het omgaan met heel verschillende mensen ook lastig zijn.

lees verder

Workshop: Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen (middag) volgeboekt

Aanmelden is helaas niet (meer) mogelijk.

Vrijwilligers zetten zich vaak met veel passie in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Tegelijkertijd kan het omgaan met heel verschillende mensen ook lastig zijn.

lees verder

Workshop: Goed in gesprek; luisteren met aandacht

In deze workshop komen de verschillende facetten van het voeren van een goed gesprek in vogelvlucht aan de orde. We gaan onder meer in op de grondhouding bij het bieden van een luisterend oor, verschillende soorten gesprekken en de verschillende fasen in een gesprek.

lees verder

Workshop: Hoe kom je aan geld? Fondsenwerving voor (vrijwilligers)organisaties

Het najaar staat voor non-profit organisaties regelmatig in het teken van het werven van fondsen en subsidies. Daarom start de Vrijwilligersacademie Haarlem het najaarseizoen met de workshop: Hoe kom je aan geld?

Voor de pauze leer je wat fondsenwerving is, welke manieren er zijn om aan geld te komen en welke daarvan het beste passen bij de eigen vereniging of organisatie. Na de pauze is er gelegenheid om een vraagstuk van de eigen organisatie voor te leggen en met elkaar te bespreken. 

lees verder

Workshop: Hoe zet je een idee om in een project?

In organisaties zijn er veel ideeën over veranderingen en verbeteringen, maar deze ideeën stranden vaak op de uitvoering. Maar wat houdt dat dan precies in, dat projectmatig werken?

lees verder

Workshop: Omgaan met dementie voor mantelzorgers

Steeds meer mantelzorgers krijgen te maken met een naaste met (beginnende) dementie. Welke vormen van dementie zijn er? Welke veranderingen in het gedrag kunnen voorkomen? En hoe ga je  om met deze veranderingen?

lees verder

Workshop: Omgaan met jouw grenzen als vrijwilliger (Op je handen Zitten)

Help ik wil helpen! We vinden het allemaal fijn om een ander te helpen maar de scheidslijn tussen overnemen en ondersteunen is soms moeilijk te vinden. Wanneer doe ik te veel of anders gezegd wanneer kan ik beter op mijn handen gaan zitten? Deze workshop helpt je inzicht vergroten en geeft je handvatten in handen.

lees verder

Workshop: Projecten leiden

Steeds vaker worden binnen organisaties veranderingen, ideeën, verbeteringen gerealiseerd door middel van projecten, een deel van het succes van projecten zit in de wijze waarop deze projecten worden aangestuurd (geleid).

lees verder

Workshop: Slimme Social Media: hoe zet je het optimaal in? (volgeboekt)

Aanmelden is helaas niet (meer) mogelijk.

Als je mensen wilt bereiken, moet je zichtbaar zijn op social media. Maar ​waar moet je zijn en wat moet je doen? Hoe kan jouw organisatie het inzetten van social media nieuw leven inblazen? Kortom, hoe zet je social media ​op een slimme manier in? Deze workshop is voor beroepskrachten en vrijwilligers die social media beter willen benutten voor publiciteit van hun organisatie.

lees verder

Workshop: Time management, wat zijn jouw tijdrovers?

Druk, druk, druk, druk!!! Hoe hard je ook werkt, je agenda blijft overvol. Soms heb je het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. Herken je dit? En wil je daar verandering in aanbrengen? Dan is de workshop “Time Management” voor jou bedoeld. Het is een eerste stap in het beter beheersen van je tijd.

lees verder

Toon gearchiveerde scholingen van Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving.

Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving

De Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) organiseert cursussen en workshops voor mensen die in vrijwilligersorganisaties werken. Ook voor professionals die zich bezighouden met aansturing/begeleiding van vrijwilligers verzorgen wij deskundigheidsbevordering in de vorm van trainingen en korte cursussen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een training op maat te verzorgen voor specifieke vragen die bij uw organisatie leven.

Mensen die in de gemeente Haarlem of Bloemendaal vrijwilligerswerk doen en beroepskrachten die daar met vrijwilligers werken, kunnen meedoen aan de scholingen van de VWC. Dit geldt ook voor inwoners van de gemeenten Haarlem en Bloemendaal die elders vrijwilligerswerk verrichten.

Per scholing kunnen maximaal 2 personen van eenzelfde organisatie meedoen.

Algemene voorwaarden cursussen, workshops en trainingen

Voor alle door de VWC georganiseerde scholingen gelden de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden voor cursussen, workshops, trainingen en opleidingen. Klik hier voor de voorwaarden

Adres

Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem

Telefoon

(023) 531 48 62

Website

Email