Vrijwilligersacademie Haarlem

Met haar Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk geeft de gemeente Haarlem het vrijwilligerswerk een extra impuls in de jaren 2011-2012. Eén van de aangekondigde initiatieven is het opzetten van een Vrijwilligersacademie. De gemeente Haarlem heeft het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving gevraagd deze Vrijwilligersacademie op te zetten en te coördineren. Er is een projectorganisatie opgezet onder regie/coördinatie van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. De organisatie wordt gevormd door een aantal samenwerkende organisaties die scholing voor het vrijwilligerswerk aanbieden.

Wat houdt de Vrijwilligersacademie in?

Doel

Bijdrage leveren aan breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten die het vrijwilligerswerk in alle sectoren ondersteunt.

Doelgroep

  • Vrijwilligers van een organisatie met zowel uitvoerende, coördinerende en/of bestuurlijke taken
  • Aspirant/potentiële vrijwilligers, mensen die nog geen vrijwilligerswerk verrichten.
  • Organisaties die werken met vrijwilligers en/of beroepskrachten in het vrijwilligerswerk.