Vrijwilligersacademie Haarlem

Met haar Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk geeft de gemeente Haarlem het vrijwilligerswerk een extra impuls in de jaren 2011-2012. Eén van de aangekondigde initiatieven is het opzetten van een Vrijwilligersacademie. De gemeente Haarlem heeft de Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. gevraagd deze Vrijwilligersacademie op te zetten en te coördineren.

Wat houdt de Vrijwilligersacademie in?

Het DOEL van de Vrijwilligersacademie is het leveren van een bijdrage aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten in alle sectoren die het vrijwilligerswerk ondersteunen.

De DOELGROEP van de Vrijwilligersacademie is:

  • Vrijwilligers al of niet aangesloten bij een organisatie met zowel uitvoerende, coördinerende en/of bestuurlijke taken
  • Organisaties die werken met vrijwilligers en/of beroepskrachten in het vrijwilligerswerk.
  • Aspirant/potentiële vrijwilligers, mensen die (nu) nog geen vrijwilligerswerk verrichten.

Voor de totstandkoming van de Vrijwilligersacademie is een projectorganisatie opgezet onder regie/coördinatie van de Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. De organisatie wordt gevormd door een aantal samenwerkende organisaties die scholing voor het vrijwilligerswerk aanbieden. Onderstaande organisaties brengen hun scholingsaanbod via de Vrijwilligersacademie onder de aandacht: