Veel gestelde vragen

Aanmelden voor een training

Hoe kan ik me aanmelden voor een training?

Aanmelden kan rechtstreeks via het aanmeldformulier, aan de rechterkant naast de betreffende training. Uw aanmelding gaat na verzending rechtstreeks naar de scholingsaanbieder. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. De scholingsaanbieder zal vervolgens contact met u opnemen om uw deelname te bevestigen, of uw vraag te beantwoorden.

Over trainingen

Hoe kan ik zoeken in het scholingsaanbod?

U kunt op verschillende manieren zoeken in het scholingsaanbod. Bijvoorbeeld door te zoeken op het onderwerp, of de stad waar u de training wilt volgen. Onder ‘agenda’ vindt u het gehele aanbod van scholing.

Ik zoek een training, maar die wordt niet aangeboden

Laat het ons weten! Door uw wens aan ons kenbaar te maken, kunnen wij voor u op zoek naar bestaande trainingen bij scholingsaanbieders. Wanneer er veel vraag is naar een bepaalde training is het misschien zelfs interessant hiervoor een training of workshop te laten ontwikkelen.

Als organisatie scholing aanbieden via de academie

Hoe kan mijn organisatie scholing aanbieden via de Vrijwilligersacademie?

Wilt u als organisatie uw scholing via de Vrijwilligersacademie breder bekend maken? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving.

Mijn organisatie wil graag een nieuwsitem op deze site plaatsen. Kan dat?

Dat kan! Stuur uw tekst en eventuele foto’s naar info@vrijwilligersacademiehaarlem.nl. De Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving beoordeelt of uw inzending geschikt is voor publicatie.

Wie zijn de huidige organisaties die hun scholing ook bekend maken via de academie?

Een groot aantal organisaties neemt deel aan de Vrijwilligersacademie. Een overzicht vindt u hier.

Vragen en opmerkingen

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Heeft u een klacht over de Vrijwilligersacademie? Laat dat ons weten! Klik hier voor onze contactgegevens. Betreft het een klacht over één van de scholingsaanbieders? Laat dat weten aan de desbetreffende organisatie en/of de contactpersoon van de training en aan de Vrijwilligersacademie.

Ik heb een vraag over een cursus. Waar kan ik die stellen?

U kunt uw vraag altijd stellen aan de organisatie die de cursus geeft. De contactgegevens van de scholingsaanbieder vindt u door op het logo van de organisatie te klikken U kunt de vraag ook stellen middels het ‘cursus aanmeldformulier’, rechts naast de omschrijving van de cursus. Onderaan is een tekstveld waar ruimte is voor vragen. Dit formulier gaat rechtstreeks naar de aanbieder van de cursus.

Wat verstaan we onder een cursus/training/workshop e.d.

Cursus
Onder een cursus wordt meestal een kortdurende lesperiode verstaan die over het algemeen een (leer)onderwerp behandelt. Een cursus is vaak een aanvulling op een opleiding/interesse.
Kortdurende opleiding, leerprogramma, onderricht, bevat veel theorie en nauwelijks praktijk, vaker dan één keer: kennisoverdracht.

Training
Een training, is vaak korter dan een opleiding of een cursus, duurt meestal één of meerdere dagen. Trainingen zijn er vaak op gericht om je bestaande vaardigheden uit breiden / verder te ontwikkelen.
Kenmerk van een training is dus veel praktijk, veel oefenen. Oefening, het machtig worden van vaardigheden, het aanleren,verbeteren of veranderen van sociale,cognitieve en psychomotorische vaardigheden.
Een training heeft specifieke doelstellingen t.a.v. het verbeteren van de eigen mogelijkheden en prestaties.
Het verschil tussen een cursus en training is de zelfwerkzaamheid. Tijdens een cursus draagt een docent kennis over. Als trainer ga je actief aan de slag met de deelnemers.

Workshop
Een workshop is gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties, actief bezig zijn…!
Een workshop is relatief kort. De tijd varieert van een half uur tot een dagdeel en is eenmalig.

Voorlichting
Het geven van informatie door middel van communicatie, waardoor een geïnteresseerde kan komen tot een betere afweging en tot een keuze bij het nemen van beslissingen en het vormen van meningen in een concrete situatie. Bijvoorbeeld: voorlichting over de verschillende soorten vrijwilligerswerk, voorlichting over veilig vrijwilligerswerk, gezondheidsvoorlichting, budgetvoorlichting, enz.

Bewijs van deelname/certificaat

Bewijs van deelname
Na afloop van een scholing wordt vaak een bewijs van deelname verstrekt. Voorwaarde voor het krijgen van dit bewijs is dat iemand aan alle bijeenkomsten heeft deelgenomen.
Het bewijs van deelname is letterlijk ‘een bewijs dat je hebt deelgenomen aan een bepaalde training, cursus of workshop’. Van een bewijs van deelname wordt gezegd dat je het ontvangt na afloop van een training of workshop, als je geen examen hebt gedaan of portfolio hebt ingeleverd.

Certificaat
Van een certificaat wordt gezegd dat het een officieel bewijs is van met succes geleverde prestaties van een afgerond geheel. Vooraf moet beschreven zijn waar de kandidaat precies aan moet voldoen, wat de eindtermen zijn. Om te zien of iemand voldoet aan de eindtermen kan tussentijds getoetst worden, maar vaak wordt e.e.a. afgerond met een eindtoets of examen.